November 6, 2009

PENGSAN FAINTING

RAWATAN PENGSAN TREATMENT OF FAINTING

• Baringkan mangsa dan tinggikan kaki dengan alas bantal, buku dan sebagainya. Lay the victim down and raise his legs by putting pillows, books, etc under his feet.

• Longgarkan pakaian yang ketat. Loosen any tight clothing.• Pastikan udara bersih mencukupi. Ensure there is enough fresh air.• Periksa lain-lain kecederaan jika ada. Check for other injuries if any.
• Tunggu sehingga mangsa sedar dan pulih. Wait untul the victim is conscious and recovers.

No comments:

Post a Comment